ANTALYA ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
02 Aralık 2016 - Cuma

Misyon

AYBİR Misyon

Antalya Arıcılar Birliği;

 

  • Antalya çiçek ballarının fiziksel ve kimyasal özelliklerini ortaya çıkarmak için çalışmalar yapmak,

 

  • Marka; sürekli emek, yatırım ve çalışmayı gerektirir. Bizler çalışmakta ve iş disiplininde arılarımızı örnek alacağız. Sonucunda Antalya Çiçek Balını dünya markası yapacağız,

 

  • Doğal bal üretmeyi arıcıların sorumluluk anlayışının bir gereği olduğunu, doğal bal üretimini özümsetmek ve bu doğrultuda üretim yapmalarını sağlamak,

 

  • Arıcılığımız bu günkü hali ile ekonomik bir uğraş olmaktan çıkmış, gayri ekonomik bir uğraş haline gelmiştir. Arıcılığımızı ekonomik bir uğraş haline getirmek için bir dizi yapısal değişiklikler yapmak,

 

  • Ekonomik gelişim için bilgiye ulaşmak esastır. Bilgi üreten araştırma kuruluşları ile üreticiler arasında köprü oluşturmak, yapılan araştırmaları sahaya taşımak, sahada uygulanabilirlik sağlamak, bilgiyi üretmeyi, uygulama ve yaymayı görev edinmiştir.

 

  • Arı ürünlerinin insan sağlığına katkısının yanında arının polinasyonundan dolayı ekolojik dengeye ve tarımsal alanlara katkısı da yadsınmayacak derecede fazladır. Arının ve arıcının korunması, bu anlamda çalışmalar yapmak, arılarımızı ve arıcılarımızın hak ettiklerini almak için çalışmalar yapmayı görev edinmiştir.

 

  • Arıcılığımızın bitkisel üretim ve kırsal kalkınma için bunca önemine karşın, Türkiye arıcılığının Eğitim, Damızlık, Arı sağlığı, Bal kalitesinin kontrolü, Gezginci arıcılık sürecinde yaşanan sorunlar ve Pazarlama gibi önemli sorunları vardır.Bu sorunlar çözüm arayışı asli görevlerimizdir.

 

  • Apiterapi konusunda çalışmalar yapmak veya yapılan çalışmalar içerisinde bulunmak,

 

Arı ürünlerinin üretiminde ve tüketiminde, üretici ve tüketici bilincini katkı sağlamaktır.

Ana Sayfa    |   Haberler    |   Duyurular    |   Mevzuat    |   Galeri    |   İletişim
Antalya Arı Yetiştiricileri Birliği'nin Resmi Web Sitesidir.